•  

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
zemný plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
309.00 €
SOZA- autorské práva Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SOZA
20.40 €
REKLAMNé PREDMETY Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: National Pen
107.00 €
vložné - regionálný turnaj Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
200.00 €
verejný rozhlas - slovgram Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
zemný plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
319.00 €
reprezentašné turnaj - stolnotenisivý Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: METRO Cash Carry s.r.o
79.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: UP Slovensko
919.98 €
pevna linka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
37.49 €
fakt. za 1,preddavok na finanč. spravodajcu ročník 2017 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
26.40 €
fakt. za kanc. potreby-daňové Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CART PRINT, s r. o.
16.53 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
359.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
0.91 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
0.91 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac november 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
nákup mikuláš.vreciek Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
16.19 €
fakt. za poskyt. služieb zo dňa 30.04.2016 výkon činn. technika BOZP a PO-05.09.2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
100.00 €
fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. október 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
150.00 €
fakt. za nákup ozdôb Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: IN kom, s.r.o.
923.00 €
fakt, za hlas. a nehlas. sluzby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
52.19 €
fakt. za vývoz žump Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
138.84 €
nákup tovaru Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LABAŠ, s.r.o.
15.62 €
fakt. za nákup spotrebičov do kuchyne Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: GastroRex, s.r.o.
10192.80 €
faktur. za odvoz LUKA Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
436.25 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1143.22 €
fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za október 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
35.00 €
fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
218.69 €
fakt. za PNZ-P47377/01.00 za rok 2016-splátka za nájom k 15.12.2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenský pozemkový fond
12.65 €
fakt. za vodné a stočné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
28.30 €
fakt. za dobropisne ťachopisované poplatky za telekom. služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
-28.30 €
fakt. za poist. majetku-splátka 1.1.2017-31.3.2017 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
fakt. za náklady o zriadení Spoloč. úradu III.Q/2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
172.07 €
fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
238.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
35.00 €
fakt. za projekt-revitalizacia chodníkov na cintoríne v obci Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing.arch. Ľubica Galajdová
170.00 €
fakt. za projekt-úprava a odvodnenie cesty za mostom v obci Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing.arch. Ľubica Galajdová
170.00 €
fakt. za nákup informačnej brožúry w6 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: UMP s.r.o
39.00 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
305.00 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac oktober 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
53.39 €
faktl za nákup plastových nádob 240l Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: MEVA - SK, s.r.o. Rožňava
484.20 €
fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za september 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. september 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
150.00 €
fakt, za finanč. vysporiadanie za fakt. obd. 01.01.-30.09.2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
-123.25 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1417.49 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
18.30 €
fakt. za nákup saloniek Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LABAŠ, s.r.o.
179.66 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac september 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
185.00 €
fakt. za materiál Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
335.64 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
51.89 €
fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. jul 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
300.00 €
fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. jun 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
150.00 €
fakt. za nakup tonerov a kazety Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: OLHA TRADE s.r.o.
108.96 €
fakt. za prepoistenie majetku 1.10-31.12. Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1046.68 €
fakt. za nákup chladničky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: METRO Cash Carry s.r.o
79.19 €
fakt. za úpravu a odvodnenie cesty v obci Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: IDOS, spol. s r. o.
15154.64 €
fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za august 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
44.00 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
59.00 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac augustl 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
52.00 €
fakt. za router TP-LINK Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
36.00 €
fakt. za vodné a stočné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
18.86 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
850.14 €
fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za jul 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
32.00 €
fakt. za balíček príručka mzdovej účtovníčky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PORADCA s. r. o.
13.70 €
fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
808.00 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac jul 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
55.00 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
29.00 €
fakt. za činn. technika bozp/abt Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
60.00 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1347.78 €
fakt. na zákl. dohody o zriadení spoloč. úradu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
178.28 €
fakt. za nákup potravín Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: METRO Cash Carry s.r.o
167.66 €
fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za jun 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
31.61 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac jun 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
29.00 €
fakt. za školenie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
258.04 €
fakt. za nákup dresov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Mundial s.r.o
282.50 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
56.78 €
nákup umel. potrieb Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Lýdia Komorová
91.30 €
nákup strav. listkov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
1007.50 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
830.53 €
fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. máj 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
150.00 €
fakt. PZS činnosť Technika BOZP/PZS Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
110.00 €
fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za máj 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
fakt. za poist. majetku 1.7-30.9.2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.00 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac máj 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
31.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
54.51 €
fakt. za nakup prac. veci Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kočiš Krásna
234.00 €
nákup pracov. veci Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kočiš Krásna
116.00 €
fakt. za kvalif. systém. certifikát na HSM 4roky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Disig, a. s.
103.20 €
fakt. za nákup obrusov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Tibor Farkaš - Belivie
338.00 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1336.36 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
980.38 €
fakt. za vodné a stočné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
15.72 €
fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za apríl 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
fakt. za nákup oleja, filter, sviečky, do kosačiek Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ladislav Torok - LT Servis
171.61 €
fakt. za plat. za doménu, webhosting a zálohu webstránky. Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: webex media, s.r.o
24.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.00 €
fakt. za vývoz obsahu žúmp Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
123.23 €
fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
808.00 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac apríl 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za realiz. verej. obstar. týkaj. sa výberu dodávateľa na zákazku:zatepl. a obnova ob. úradu s kult. domom Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
350.00 €
fakt. za nákl. spojené s prevádz. Spol. úradu I.Q/2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
172.58 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
73.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
58.69 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1181.45 €
fakt. za opravu porúch verej. osvetlenia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
117.88 €
fakt. za montáž a demontáž vianoč. výzdoby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
176.90 €
fakt. za sprac. miezd v súlade s dohodou za marec 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
fakt. za projekt pre ohlás. stavby-úprava a odvod. v obci V. Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing.arch. Ľubica Galajdová
110.00 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac marec 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
191.00 €
fakt. za vyprac. projek. dokument. Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Daniela Komendátová
2450.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
31.61 €
fakt. zabezpec. cinnosti technika PO za 1.štvrťrok 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
84.00 €
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.-obraz.záznamov 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SLOVGRAM
38.50 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
53.91 €
fakt. za vyprac. žiadosti o nenávratný fin. príspevok v rámci rozvoja vidieka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BOROLO
950.00 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
556.79 €
fakt. za poist. majetku 1.4-30.6.2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
fakt. za baliček zmien v zákone o odpadoch Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PORADCA s. r. o.
11.10 €
fakt. za sprac. miezd za marec 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
37.00 €
fakt. za spracovanie projektu vykurovania stavby: zatepl. a obnova OU s Kult. domom vo V. Hutke Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Alexander Szekely
550.00 €
fakt. za sprac. miezd za február 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
fakt. za vyhotovenie Bezpeč. projektu na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Richard Krajčík
120.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
31.81 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac február 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za aktualizáciu programov za rok 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
565.80 €
fakt. za znak SR Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Singo s.r.o.
9.60 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
350.00 €
fakt. za realizáciu verejného obstar. týkaj. sa nákupu str. lístkov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
300.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
54.00 €
fakt. za publikiáciu Účt. súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
25.00 €
fakt. za jedálne kupóny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
1091.45 €
fakt. za nájom k 1.3.2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenský pozemkový fond
49.98 €
fakt. za vodné a stočné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
18.86 €
fakt. za autorskú odmenu za licenciu na ver. použitie hudob. diel Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SOZA
20.40 €
fakt. za členský príspevok na r. 2015 a náklady na Abovský hlásnik Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
439.00 €
fakt. za náklady spojené s poskyt. vyjdrenia ku existencii tel. zar. Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
16.99 €
fakt. za sprac. miezd za január 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
fakt. za aktualizáciu programov 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
8.40 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
613.52 €
fakt. za preddavok na modul Pečať Rozvoja obcí a miest 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: NIS SR
186.00 €
fakt. za kanc. materiál Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: OLHA TRADE s.r.o.
452.76 €
fakt. auditu účtovnej závierky r. 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Zigmund Szathmáry
450.00 €
fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
808.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.00 €
odsúhlasenie zostatkov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Hydromeliorácie,štátny podnik
-190.66 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
371.00 €
fakt. za balíček-optimalizácia základu dane Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PORADCA s. r. o.
9.80 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
66.10 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac január 2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za služby mandátnej zmluvy za mesiac december 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
fakt. za inf. brožúru Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: UMP s.r.o
39.00 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
473.83 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
383.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.08 €
fakt. za vyjadr.k existrencii HMZ pre stavbu-ochranná hrádza Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Hydromeliorácie,štátny podnik
190.66 €
fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
277.52 €
fakt. za finančn.spravodajca 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
12.46 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
904.03 €
fakt. za sprac. miezd za december 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac decedmber 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
55.41 €
fakt. zabezpec. cinnosti technika PO za 4.štvrťrok 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
84.00 €
fakt. poplatku za ved. maj. účtu CP k 31.12.2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: OTP Banka Slovensko
36.00 €
fakt. za dodávku a montáž rekonš. sociál. zar. na obecnom úrade Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PANA-STAV s.r.o.
12361.00 €
fakt. nakladov za zriadenie spoloč. úradu IV.Q/2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
179.50 €
fakt. za dodanie masiek Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Koloria s.r.o.
25.60 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1202.26 €
fakt. za dodatie tovaru-brada, obočie, kur.služba Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Mária Bónová-Marbon
28.38 €
fakt. za projekt-rekonštr. sociál. zar. na obecnom úrade Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing.arch. Ľubica Galajdová
65.00 €
fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. onovember2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
fakt. za sprac. miezd za november 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
40.00 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac november Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
32.90 €
fakt. za poistenie majetku 1.1-31.3.2016 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
231.00 €
fak. za mikuláš.kostým Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ivan Galo-Roga Plus
53.80 €
fakt. za nákup rukavíc, čiapky, bundy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o
48.38 €
fakt. za nákup rukavíc Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o
8.66 €
vianočn. sviečka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
796.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
58.99 €
fakt. splátky za nájom k 15.12.2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenský pozemkový fond
12.65 €
fakt. za knihu-zákon o priestup. Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Katarína Hrdá
51.82 €
fakt. za stavebné práce v obci V. Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PIEMONT s.r.o.
1496.40 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
985.63 €
fakt. za vodné a stočné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
50.30 €
fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. október2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. september2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
fakt. za sprac. miezd za október 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.17 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac október Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
749.00 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
195.00 €
repre.posedenie s dôchodcami Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LABAŠ, s.r.o.
136.46 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
60.88 €
fakt. o zriadení spoloč. úradu-náklady spojené s jeho prevádzkou Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
180.58 €
fakt. za projekt-úprava a odvod.cesty v obci V. Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing.arch. Ľubica Galajdová
160.00 €
fakt. za stavebné práce "revitaliz. vstupu do ob. úradu vo V. Hutke" Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LAMI BP spol. s. r.o.
5546.64 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1041.64 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
544.32 €
fakt. za sprac. miezd za september 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
fakt. za cartridge Camea-Konica Minolta Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Camea computer system,a.s.
24.70 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
31.61 €
fakt. vývozu žump Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
134.02 €
fakt. zabezpec. cinnosti technika PO za 3.štvrťrok 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
84.00 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac september Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
47.12 €
faktur. za dodavku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
118.00 €
faktur. za odvoz a likvidáciu odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1035.73 €
fakt. za opravu rozhl. ústredne Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
47.18 €
fakt. za poisten. majetku 1.10-31.12.2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
fakturácia miezd za mes. august 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
faktur. za poskyt. služieb zabezpeč. VO august 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
fakt. za hlas. a nehl.služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.00 €
fakt. vreciek E12 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: alžbeta augustineková
13.58 €
fakturácia za hlas. a nehlas. služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
56.20 €
fakturácia za odobraté stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: VAŠA Slovensko
781.40 €
dotácia na prav. dopravu z OÚ august 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakt.dodávky plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
38.00 €
fakt. uhrad. platby za opak. dodávky preplatok Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
-0.78 €
fakt. uhrad. platby za opak. dodavky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
-0.95 €
fakt. za odvoz a likv. odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1252.55 €
fakt. za vodné a stočné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
72.31 €
fakt. za sprac. miezd za júl 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
fakt. za tabul. na dvere, mena pracov. a graf. spracovanie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: MUCHOTLAČ FOTO Vlado Mucha
45.00 €
fakt. za poskyt. sluzby v zmysl. mandat. zmluvy za mes. júl 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
fakt. za nakup krovinorezu, oleja, snury silonu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ladislav Torok - LT Servis
742.90 €
fakt. dotácie na prav. dopravu z OÚ za mesiac júl Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
faktur. za hlasove a nehlasove služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.00 €
fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
749.00 €
fakt. projektu pre ohlásenie stavby. revital. vstupu do obec. úradu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing.arch. Ľubica Galajdová
110.00 €
fakt. za náklady spojene s prevádzkou Spoloč. úradu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
154.00 €
finančný spravodajca, r. 2016-preddavok Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
26.40 €
faktur. za dodavku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
19.00 €
fakturácia za hlas. a nehlas. služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
58.79 €
faktur. za odvoz a likvidáciu odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1388.68 €
fakt. autob. dopravy na zájazd do maď. republiky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Leškanič Dušan
300.00 €
fakt. úroku z omeškania Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
3.29 €
fakturácia miezd za mes. jún 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
30.00 €
faktur. za poskyt. služieb zabezpeč. VO jún 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
fakturácia za hlas. a nehlas. služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.00 €
dotacia na prav. dopravu z OU za mesiac jún 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakturácia dodávky plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
19.00 €
fakt. zabezpec. cinnosti technika PO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
84.00 €
fakturácia za hlas. a nehlas. služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
56.80 €
fakturácia za realizáciu diela Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Darien, s. r. o.
23580.83 €
fakturácia o poskyt. služieb esterného manaž. Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: KRA Košického kraja
1700.00 €
fakturácia za odobraté stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: VAŠA Slovensko
862.22 €
fakturácia za nájom r.2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenský pozemkový fond
28.76 €
fakturácia za povinné zákonné vzdelávanie starostov a odb. zamest Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SOTAC s.r.o.
49.20 €
faktur. za odvoz a likvidáciu odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1159.51 €
fakturácia miezd za mes. máj 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
fakturácia za poskyt. služieb zabezpeč. VO máj 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
rekfaturácia nákladov na cestovné za školenie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: obec geča
25.00 €
dotacia na prav. dopravu z OU za mesiac máj 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakturácia za hlas. a nehlas. služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
31.61 €
fakturácia poistného za majetok Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
fakturácia dodávky plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
20.00 €
fakturácia za prevádzkovanie pohrebiska 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
fakturácia za hlas. a nehlas. služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
53.50 €
fakturácia za vodné a stočné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
80.17 €
faktur. za odvoz a likvidáciu odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1074.04 €
faktur. za náklady spoloč. úrau Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
161.36 €
fakturácia miezd za mes. apríl 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
fakturácia za daňové výdavky 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
11.90 €
fakturácia za hlas. a nehlas. služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.00 €
fakturácia za hlas. a nehlas. služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
60.58 €
fakt. za dodávku a distribuciu elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
749.00 €
faktur. za poskyt. služieb zabezpeč. VO april 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
dotácia na prav. dopravu z OÚ apríl 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
fakturácia dodávky plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
47.00 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1009.96 €
fakturácia dop. služieb Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
472.58 €
fakturácia výmeny žiariviek na OÚ Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
131.60 €
montáž a demontáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
160.61 €
fakturácia miezd za mesiac marec 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
poskytn.sluzieb zabezpeč. VO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
faktur. za hlasove a nehlasove služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.33 €
fakt. zabezpec. cinnosti technika PO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
84.00 €
fakt. za dodávku plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
123.00 €
dotacia na prav. dopravu z OU za mesiac marec 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
faktur. odmien umelcom za verejnz prenos v r. 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
fakturácia za hlas. a nehlas. služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
66.40 €
fakturácia návrhu vodnej stavby-ochranná hrádza Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: vodohospodárska výstavba
354.36 €
informač. brožúra wellness Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: UMP s.r.o
35.00 €
fakturácia za spracovanie miezd za februar 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
poskyt. služieb zabezpeč. VO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
poskytovanie služby zabezpečenia VO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
130.00 €
odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
710.80 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.99 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: OLHA TRADE s.r.o.
428.75 €
Poistné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
Poplatok SOZA Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SOZA
20.40 €
plyn Dod.: SPP
224.00 €
telefón Dod.: Slovak Telecom, a.s
39.96 €
autobusová doprava Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
publikácia Miestna samospráva Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
24.00 €
inštalácia programov, spracovanie výkazov Dod.: LLORANT, spol.s r.o
48.00 €
pohľadnice Dod.: Ján Grajzeľ
49.50 €
kamerový systém Dod.: ALARMTEL SK, s.r.o.
5005.63 €
aktualizácia programov 2015 Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
565.80 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Almanach obce Dod.: DATATRADE s.r.o.
28.60 €
vodné a stočné Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
62.88 €
audit účtovnej závierky Dod.: Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
pracovné odevy Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o
47.26 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
knihy Dod.: JES Košice , s.r.o
42.50 €
odvoz a likvidácia odpadu Dod.: Kosit a.s
906.24 €
členský príspevok, náklady na Abovský hlásnik Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
447.78 €
elektrina Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
749.00 €
telefón Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.00 €
autobusová doprava Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
plyn Dod.: SPP
238.00 €
telefón Dod.: Slovak Telecom, a.s
47.39 €
pracovné odevy Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o
74.99 €
finančný spravodajca Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
48.86 €
vedenie cenných papierov Dod.: OTP Banka Slovensko
36.00 €
kontrola hasiacich prístrojov Dod.: LIVONEC, s.r.o
4.80 €
verejné obstarávanie Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
plyn Dod.: SPP
246.00 €
chodník na cintoríne Dod.: AGRO -Junior, s.r.o
1152.89 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
strava Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
469.99 €
telefón Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.00 €
odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
829.22 €
dodávka plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
112.10 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
402.05 €
doprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
služby na webstránke Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: webex media, s.r.o
12.00 €
aktualizácie programov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
33.60 €
telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
32.89 €
abovký hlásnik Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
57.12 €
prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
strava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
236.80 €
zapezpečenie činnosti technika PO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
84.00 €
vývoz žumpy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
99.37 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
poistné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
50.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
265.01 €
telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.50 €
odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1063.57 €
fakturácia nákladov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
148.84 €
doprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
precovný odev Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o
103.63 €
splátka za nájom Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenský pozemkový fond
12.65 €
dodávka plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
181.00 €
Mikulášska akcia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: INMEDIA, spol. s r.o.
387.02 €
telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
42.77 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
22.00 €
geometrický plán Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PARCEL CONSULTING, s.r.o.
500.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
20.44 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.16 €
odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1098.37 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
681.00 €
doprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
154.00 €
projekt pre ohlásenie stavby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing.arch. Ľubica Galajdová
110.00 €
telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
35.68 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
-301.28 €
geometrický plán Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PARCEL CONSULTING, s.r.o.
500.00 €
revitalizácia cintorína Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: AGRO -Junior, s.r.o
5267.38 €
abovský hlásnik Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
57.12 €
cestovné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obecný úrad Košický Klečenov
70.60 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
doprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Nižná Hutka
14.21 €
montáž reproduktorov obecného rozhlasu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
495.64 €
oprava svietidiel VO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
330.86 €
náklady na spoločný úrad Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
123.97 €
odvoz a spracovanie odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
922.10 €
odvoz a spracovanie odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
815.14 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
32.09 €
doprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
zabezpečenie činnosti technika Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
84.00 €
PC zostava a programové vybavenie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LLORANT, spol.s r.o
746.00 €
aktivácia Windows, ESET Nod antivirus licencia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LLORANT, spol.s r.o
135.90 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
36.59 €
pracovný odev a pracovná obuv Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o
138.73 €
pracovný odev a pracovná obuv Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o
97.21 €
preddavok Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
19.98 €
odvoz a spracovanie odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1049.74 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
zameranie výšky kábla VN a VVN Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Köszagová Anastázia
70.00 €
architektonická štúdia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing.arch. Ľubica Galajdová
200.00 €
vodovod Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PIEMONT s.r.o.
136842.11 €
poistné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
maľovánka pre deti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
43.99 €
doprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.23 €
stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
780.93 €
plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
48.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
43.38 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
23.58 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
osvetlenie a rozhlas Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
136.96 €
mandátna zmluva VO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1755.61 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
pracovný odev a obuv Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o
18.30 €
pracovný odev Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o
60.07 €
kosačka - ND Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ladislav Torok - LT Servis
112.20 €
Autobusová doprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
24.00 €
materiál na studňu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ptáček - veľkoobchod, a.s.
30.48 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
vrecka Karcher Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Marián Ďurkovič
13.58 €
elektrina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
681.00 €
abovský hlásnik Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
57.12 €
mandátna zmluva VO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
náklady socú Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
156.12 €
spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1072.57 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
30.98 €
Autobusová doprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Leškanič Dušan
250.00 €
Plagáty Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
6.75 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Technik PO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
84.00 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
24.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
Stravovacie Služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Peter Begányi
52.00 €
Náklady na dopravu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Nižný Čaj
19.57 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1326.79 €
Údržba kosačky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ladislav Torok - LT Servis
61.48 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
31.33 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
26.00 €
Poistné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
33.00 €
Piesok Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TAMIX s.r.o
365.93 €
Vlajka EU Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Singo s.r.o.
13.00 €
Toner Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: INTERGAM s.r.o.
15.90 €
Cestovné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Ždaňa
33.06 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
390.46 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1172.05 €
Vodovodná prípojka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
183.12 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.97 €
Inštalácia programových verzií Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LLORANT, spol.s r.o
78.00 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
60.00 €
Elektrina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
681.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
Náklady na SOCU Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
166.00 €
Program Odpadového Hospodárstva Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: REAL STYLE s.r.o.
130.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
143.42 €
Informačná brožúra Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: UMP s.r.o
35.00 €
Poplatok za rozhlas Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.96 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
612.97 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
937.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
24.00 €
Abovský hlásnik Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
57.12 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
157.00 €
Technik PO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
84.00 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
558.40 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
144.24 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
29.00 €
Údržba kosačky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ladislav Torok - LT Servis
72.39 €
Vlajka SR Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Singo s.r.o.
13.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TECOS Košice s.r.o.
597.43 €
Účtovné súvzťažnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
23.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
474.26 €
Poistné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.22 €
Člensý príspevok Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
164.19 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
285.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
76.82 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
Plastové nádoby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Mevako, s.r.o Rožňava
741.60 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1019.76 €
Inštalácia programových verzií Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LLORANT, spol.s r.o
86.40 €
Dokumentácia o ochrane pred požiarmi Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
120.00 €
Oprava vianočných dekorácií Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
174.00 €
Poplatky SOZA Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SOZA
20.40 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
25.00 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: EMPROSTAV s.r.o.
1128.00 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: EMPROSTAV s.r.o.
1176.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
30.23 €
Elektrina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
681.00 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
303.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
468.19 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
49.56 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
226.50 €
Finančný spravodajca Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
14.21 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
679.10 €
Elektrina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
98.47 €
Poplatok za vedenie účtu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: OTP Banka Slovensko
36.00 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
312.00 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
16.80 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
35.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
32.09 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
54.31 €
Umelé kamenivo Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
12.01 €
Náklady na SOCU Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
116.78 €
Stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
312.74 €
Nájom Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenský pozemkový fond
12.65 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
45.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
741.00 €
Technik PO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
84.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Poistné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
293.00 €
Diár samosprávy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
13.30 €
Inštalácia programových verzií Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LLORANT, spol.s r.o
24.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
12.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
20.96 €
Oprava reflektora na budove obecného úradu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
25.49 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
33.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
451.06 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
122.62 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1171.32 €
Vlajka SR Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Singo s.r.o.
26.16 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
Elektrina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
684.00 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
249.00 €
Oprava výtlkov asfaltom Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CESTY KOŠICE s.r.o.
689.90 €
Oprava výtlkov asfaltom Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CESTY KOŠICE s.r.o.
307.80 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
-313.25 €
Vyhotovenie polohopiného a výškopisného zamerania pozemku Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: GEOP s.r.o.
390.00 €
Náklady na SOCU Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
132.50 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Reprezentačné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: METRO Cash Carry s.r.o
276.35 €
Prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
950.10 €
PO technik Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
39.83 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
55.99 €
Vývoz žumpy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
40.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: METRO Cash Carry s.r.o
13.19 €
Finančný spravodajca Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
19.98 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1434.78 €
"Príručka pre obecných a školských kronikárov" Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
9.60 €
Stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
388.66 €
Vyúčtovanie poistného Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
423.72 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing.Beáta Serbinová
114.72 €
Reprezentačné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: DUMAR - Zlatica Kudrecová
150.55 €
Toner Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: DARETO s.r.o.
53.84 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
50.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
50.77 €
Náklady na SOCU Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
127.16 €
Údržba kosačky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ladislav Torok - LT Servis
172.80 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1278.89 €
Umelé kamenivo Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
30.55 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.92 €
Umelé kamenivo Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
35.82 €
Magnetky-obec Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: JES Košice , s.r.o
108.00 €
Brožúra "História a súčasnosť obce Vyšná Hutka" Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: JES Košice , s.r.o
1515.00 €
Autobusová doprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
46.94 €
Elektrina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
684.00 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
25.00 €
Reprezentačné-futbalový turnaj Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: METRO Cash Carry s.r.o
76.85 €
Reprezentačné-futbalový turnaj Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: METRO Cash Carry s.r.o
86.89 €
Reprezentačné-futbalový turnaj Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: METRO Cash Carry s.r.o
141.71 €
Reprezentačné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Ždaňa
40.61 €
Autobusová doprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Leškanič Dušan
300.00 €
Umelé kamenivo Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
24.62 €
Pracovný materiál Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
6.50 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
PO technik+BOZP Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
39.83 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1110.17 €
Verejný rozhlas Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
25.00 €
Rozbor vody Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotnictva
130.84 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.00 €
Informačná brožúra Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: UMP s.r.o
35.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1373.94 €
Daňové výdavky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
6.71 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
Dotácia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
27.00 €
Poistné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
Stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
777.33 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
50.97 €
Umele kamenivo Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
6.38 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
781.63 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1106.47 €
Náklady Spoločného úradu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
138.70 €
Telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
Eurobus Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
62.00 €
Elektrina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
684.00 €
Telefon Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
Poradca 2013 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
48.80 €
Inštaláciu programových verzií Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LLORANT, spol.s r.o
76.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
883.94 €
bezpečnostná tgabuľka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
4.80 €
servis kosačiek Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ladislav Torok - LT Servis
49.65 €
telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
40.91 €
plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
162.00 €
činnosť PO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
39.83 €
telefón Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
dotacia dopravy eurobus Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
aktualiyácia programov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
452.11 €
odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
691.08 €
aktualiyácia programov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
65.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
členský príspevok RZOH a Abovský hlásnik Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
385.88 €
poistne Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
dotacia dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
telekomunikácie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
466.39 €
zemný plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
296.00 €
telekomunikácie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
poplatok za vedenie majetkového účtu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: OTP Banka Slovensko
24.20 €
spracovanie miezd za január 2013 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
odvoz kuka nádob a odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
713.00 €
licencia na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SOZA
20.40 €
dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
684.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
314.00 €
audit účtovnej závierky za rok 2012 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
spotreba plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
505.48 €
dodávka elektriny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
297.11 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
spotreba plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
324.00 €
Projekt čisté obce Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
44.20 €
spracovanie miezd za december 2012 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
17.66 €
dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
odvoz kuka nádob Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
476.88 €
Finančný spravodajca 2012 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
11.30 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
známky pre psov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: MVDr. Ladislav Smatana LS promotion
72.42 €
prevádzkovanie pohrebisky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
79.67 €
finančný spravodajca Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
19.98 €
náklady na prevádzku spoločného úradu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
170.67 €
činnosť technika PO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
39.83 €
úprava cesty Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: IDOS, spol. s r. o.
384.00 €
odvoz kuka nádob Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
985.46 €
spracovanie miezd za november Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
35.96 €
dotácia na práv. dopravu z OÚ Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
oprava porúch verejného osvetenia, montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
239.62 €
spotreba plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
304.00 €
splátka za nájom Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenský pozemkový fond
12.65 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
prevádzka spoločného úradu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
98.29 €
účtovnícke uživateľské programy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Ján Vlček - TOPSET
37.80 €
kontrola prenosných hasiacich prístrojoch Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
4.80 €
spracovanie miezd sa október Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
17.66 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
45.98 €
odvoz kuka nádob Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
858.56 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
615.42 €
dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
466.39 €
dodávka plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
258.00 €
elektrina- dodávka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
648.00 €
spotreba energie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
390.31 €
posedenie s dôchodcami Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: METRO Cash Carry s.r.o
285.48 €
odborný seminár Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Blažice
28.68 €
Daňové tlačivá Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: CART PRINT, s r. o.
37.20 €
spracovanie miezd za september Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Poplatok za školenie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LLORANT, spol.s r.o
135.00 €
Odvoz odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
684.52 €
Odvoz kuka nádob Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
475.57 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
Činnosť technika Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
39.83 €
Pracovný materiál Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SOTAC s.r.o.
102.72 €
za služby mobilnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
55.76 €
spracovanie miezd za august 2012 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
17.66 €
vyúčtovanie poistného Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1318.66 €
faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
dotácia na prav. dopravu z OÚ Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
60.00 €
Služby mobilnej siete Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
35.28 €
oprava rozhlasového zariadenia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
33.90 €
Náklady na prevádzku spoločného úradu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
112.87 €
Spracovanie miezd za júl 2012 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
oprava porúch verejného osvetlenia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
217.28 €
Krátkodobý prenájom WC Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
63.84 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1113.84 €
Telefónne služby - pevná linka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
30.77 €
Dotácia na dopravu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
29.00 €
Telefónne služby - mobil Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
51.73 €
dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
648.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
388.66 €
letevké fotografie, fotosnímka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
59.00 €
umele kamenivo, štrkodrvina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
2.71 €
umelé kamenivo , štrkodrvina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
16.96 €
umele kamenivo, štrkodrvina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
29.74 €
umelé kamenivo , štrkodrvina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
14.41 €
údržba kosačky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ladislav Torok - LT Servis
46.02 €
trička, nohavice , dresy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: DUMAR - Zlatica Kudrecová
205.51 €
umelé kamenivo , štrkodrvina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
31.92 €
umele kamenivo, štrkodrvina Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
5.83 €
Prenájom skákacieho hradu Dod.: Mária Vašková
75.00 €
Telefónne služby - pevná linka Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.32 €
odvoz a likvidácia komunákného odpadu Dod.: Kosit a.s
1149.95 €
Pracovné odevy Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o
16.69 €
Pracovné odevy Dod.: CANIS SLOVAKIA, s.r.o
39.05 €
reprezentačne Dni RZOH Dod.: METRO Cash Carry s.r.o
23.99 €
Dotácia na dopravu Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Kuka nádoby Dod.: Mevako, s.r.o Rožňava
641.70 €
Prepravné zajazd Dod.: Leškanič Dušan
300.00 €
zemný plyn Dod.: SPP
29.00 €
Činnosť tacnika PO Dod.: LIVONEC, s.r.o
39.83 €
občerstvenie dni RZOH Dod.: Peter Takáč
27.00 €
Cestovné Dod.: Obec Nižná Myšľa
19.12 €
Cestovné Dod.: Obec Nižná Myšľa
27.98 €
Telefónne služby - mobil Dod.: Slovak Telecom, a.s
61.49 €
odvoz a likvidácia komunákného odpadu Dod.: Kosit a.s
1209.62 €
Spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Dotácia na dopravu Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Telefónne služby - pevná linka Dod.: Slovak Telecom, a.s
31.79 €
platba za doménu, webstránku Dod.: webex media, s.r.o
480.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
32.00 €
poistne 1.7.2012- 31.9.2012 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
Telefónne služby - mobil Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
44.74 €
Stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
310.94 €
Cestovné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Nižná Myšľa
10.82 €
odvoz a likvidácia komunákného odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
856.69 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
Telefónne služby - pevná linka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.40 €
Prepravné Dargovská ruža Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Vyšná Myšľa
55.20 €
Dotácia na dopravu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
75.00 €
dodávka elektrickej energie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
648.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
18.66 €
Telefónne služby - mobil Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
39.82 €
Náklady na spoločný úrad Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Čaňa
142.43 €
odvoz a likvidácia komunákného odpadu nadrozmerný odpad Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
447.50 €
odvoz a likvidácia komunákného odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
1196.82 €
Zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: webex media, s.r.o
120.00 €
Telefónne služby - pevná linka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.16 €
Dotácia na dopravu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Činnosť tacnika PO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
39.83 €
Prenájom Odb.: GEO Slovakia
Dod.: Obec Vyšná Hutka
2100.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
388.66 €
zemný plyn Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
195.00 €
Cestovné Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Obec Nižná Myšľa
7.37 €
člčnské v RZOH, naklady na Abovský hlásnik Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Regionálné združenie obcí Hornád
394.27 €
Telefónne služby - mobil Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
35.28 €
Sanácia havarijného zosuvu - Technická časť Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: GEO Slovakia, s.r.o
23922.55 €
Sanácia havarijného zosuvu - Geologická časť Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: GEO Slovakia, s.r.o
10234.65 €
Sanácia havarijného zosuvu - Geologická časť Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: GEO Slovakia, s.r.o
1707.86 €
aktualizácia programov 2012 Topset Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Ján Vlček - TOPSET
452.11 €
letevké fotografie, fotosnímka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
60.00 €
Spracovanie miezd Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
20.32 €
Odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
635.53 €
Telefónne služby - pevná linka Dod.: Slovak Telecom, a.s
29.52 €
dotácia na prepravu Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Vlajka EU Dod.: LIM PO, s.r.o
9.90 €
Vlajka SR , znak SR Dod.: LIM PO, s.r.o
30.30 €
Audit Dod.: Ing. Žigmund SZATHMÁRY
350.00 €
Zemný plyn Dod.: SPP
355.00 €
Telefónne služby - mobil Dod.: Slovak Telecom, a.s
52.46 €
Poistné 1.4.2012 - 30.6.2012 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
Zemný plyn Dod.: SPP
391.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu Dod.: Kosit a.s
446.66 €
Obecné noviny Dod.: INPROST S.R.O.
46.80 €
Spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
17.66 €
dotácia na prepravu Dod.: eurobus, a.s.
347.00 €
Telefónne služby - pevná linka Dod.: Slovak Telecom, a.s
28.79 €
Rozbor vody Dod.: Celeste
12.00 €
Ceny na karneval Dod.: DUMAR - Zlatica Kudrecová
126.44 €
Licencia SOZA Dod.: SOZA
20.40 €
Zemný plyn Dod.: SPP
377.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
648.00 €
VO - udržba Dod.: M.R.SERVIS - Marek Rusnák
43.10 €
Telefónne služby - mobil Dod.: Slovak Telecom, a.s
35.78 €
Stravné lístky Dod.: Edenred Slovakia s.r.o
388.66 €
prezentácia obce Dod.: Peter Jurik -LISA
27.88 €
Finančný spravodaj Dod.: Poradca podnikateľa , spol. s.r.o
21.19 €
dodávka elektrickej energie Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
29.45 €
spracovanie miezd Dod.: Spoločný obecný úrad Beniakovce
15.00 €
odvoz a likvidácia komunákného odpadu Dod.: Kosit a.s
706.28 €
poplatok za vedenie majetjňkového účtu Dod.: OTP Banka Slovensko
24.20 €
zemný plyn Dod.: SPP
389.00 €
poistne 1.1.2012- 31.3.2012 Dod.: Prvá Komunálna Finančná, a.s
30.76 €
Telefón Dod.: Slovak Telecom, a.s
30.66 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár