rsshttp://www.vysnahutka.sk/Mon, 29 May 2023 21:49:38 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Strategia rozvoja dopravy a cykloturizmu Košického kraja 2022-2027-2030]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-264-strategia-rozvoja-dopravy-a-cykloturizmu-kosickeho-kraja-2022-2027-2030Wed, 17 May 2023 08:04:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-264-strategia-rozvoja-dopravy-a-cykloturizmu-kosickeho-kraja-2022-2027-2030<![CDATA[Adaptačná stratégia na dôsledky klimy v Košickom kraji ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-263-adaptacna-strategia-na-dosledky-klimy-v-kosickom-kraji-Wed, 17 May 2023 07:59:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-263-adaptacna-strategia-na-dosledky-klimy-v-kosickom-kraji-<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-260-pozvanka-na-zasadnutie-ozMon, 24 Apr 2023 12:02:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-260-pozvanka-na-zasadnutie-oz<![CDATA[Voľné pracovné miesto - samostatný odborný referent výstavby]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-258-volne-pracovne-miesto---samostatny-odborny-referent-vystavbyThu, 23 Mar 2023 11:45:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-258-volne-pracovne-miesto---samostatny-odborny-referent-vystavby<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-257-oznamenie-o-strategickom--dokumenteFri, 17 Mar 2023 13:50:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-257-oznamenie-o-strategickom--dokumente<![CDATA[Zápis do materskej školy ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-255-zapis-do-materskej-skoly-Wed, 08 Mar 2023 16:09:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-255-zapis-do-materskej-skoly-<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-252-pozvanka-na-zasadnutie-ozFri, 17 Feb 2023 14:01:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-252-pozvanka-na-zasadnutie-oz<![CDATA[VSD UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenie stromov ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-245-vsd-upozornenie-pre-vlastnikov-a-uzivatelov-pozemkov-vo-veci-okliesnenia-a-odstranenie-stromov-Tue, 17 Jan 2023 07:45:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-245-vsd-upozornenie-pre-vlastnikov-a-uzivatelov-pozemkov-vo-veci-okliesnenia-a-odstranenie-stromov-<![CDATA[Výzva na vykonanie výrubu / okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky , upozornenie ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-244-vyzva-na-vykonanie-vyrubu--okliesnenia-stromov-a-inych-porastov-formou-verejnej-vyhlasky--upozornenie-Tue, 17 Jan 2023 07:42:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-244-vyzva-na-vykonanie-vyrubu--okliesnenia-stromov-a-inych-porastov-formou-verejnej-vyhlasky--upozornenie-<![CDATA[Oznámenie o plánovanom výrube drevín / krovitých porastov]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-243-oznamenie-o-planovanom-vyrube-drevin--krovitych-porastovTue, 17 Jan 2023 07:40:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-243-oznamenie-o-planovanom-vyrube-drevin--krovitych-porastov<![CDATA[Optický internet]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-242-opticky-internetThu, 12 Jan 2023 14:54:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-242-opticky-internet<![CDATA[Zber elektroodpadu ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-241-zber-elektroodpadu-Fri, 02 Dec 2022 14:02:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-241-zber-elektroodpadu-<![CDATA[Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-238-pozvanka-na-ustanovujuce--zasadnutie-ozMon, 21 Nov 2022 15:29:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-238-pozvanka-na-ustanovujuce--zasadnutie-oz<![CDATA[OZNÁMENIE e-mailovej adresy na vydanie hlasovacieho preukazu pre referendum konané 21.1.2023]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-237-oznamenie--e-mailovej-adresy-na-vydanie--hlasovacieho-preukazu-pre-referendum-konane-2112023Wed, 16 Nov 2022 13:27:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-237-oznamenie--e-mailovej-adresy-na-vydanie--hlasovacieho-preukazu-pre-referendum-konane-2112023<![CDATA[Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou Referendum]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-236-oznamenie-e-mailovej-adresy-na-dorucenie-ziadosti-o-volbu-postou--referendumFri, 11 Nov 2022 13:03:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-236-oznamenie-e-mailovej-adresy-na-dorucenie-ziadosti-o-volbu-postou--referendum<![CDATA[Oznámenie o menovaní zapisovateľky okrskovej volebnej komisie obce Vyšná Hutkaj pre Referendum 2023 ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-235-oznamenie-o-menovani-zapisovatelky-okrskovej-volebnej-komisie-obce-vysna-hutkaj-pre-referendum-2023--Fri, 11 Nov 2022 12:41:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-235-oznamenie-o-menovani-zapisovatelky-okrskovej-volebnej-komisie-obce-vysna-hutkaj-pre-referendum-2023--<![CDATA[Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Referendum ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-234-oznamenie-e-mailovej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-referendum----Fri, 11 Nov 2022 12:39:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-234-oznamenie-e-mailovej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-volebnej-komisie-pre-referendum----<![CDATA[Zber veľkoobjemného odpadu]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-233-zber-velkoobjemneho-odpaduFri, 11 Nov 2022 10:35:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-233-zber-velkoobjemneho-odpadu<![CDATA[Pozvánka na ples]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-231-pozvanka-na-plesWed, 02 Nov 2022 16:12:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-231-pozvanka-na-ples<![CDATA[Oznam o uzatvorení cesty ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-228-oznam-o--uzatvoreni-cesty-Fri, 07 Oct 2022 08:51:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-228-oznam-o--uzatvoreni-cesty-<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Vyšná Hutka ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-227-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce-vysna-hutka-Fri, 16 Sep 2022 10:36:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-227-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-starostu-obce-vysna-hutka-<![CDATA[Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-226-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva-vo-vysnej-hutke-Fri, 16 Sep 2022 10:33:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-226-zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva-vo-vysnej-hutke-<![CDATA[Zámer]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-223-zamerWed, 27 Jul 2022 13:47:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-223-zamer<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-222-pozvanka-na-zasadnutie-ozFri, 22 Jul 2022 12:58:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-222-pozvanka-na-zasadnutie-oz<![CDATA[Oznámenie o menovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie obce Vyšná Hutka pre voľby do orgánov samosprávy obcí ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-221-oznamenie-o-menovani-zapisovatelky-miestnej-volebnej-komisie-obce-vysna-hutka-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-Thu, 21 Jul 2022 12:08:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-221-oznamenie-o-menovani-zapisovatelky-miestnej-volebnej-komisie-obce-vysna-hutka-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-<![CDATA[oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-220-oznamenie-e-mailovej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisie-a-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-organov-samospravy-obciThu, 21 Jul 2022 12:04:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-220-oznamenie-e-mailovej-adresy-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-miestnej-volebnej-komisie-a-okrskovej-volebnej-komisie-pre-volby-do-organov-samospravy-obci<![CDATA[Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-218-vyhlasenie-casu-so-zvysenym-nebezpecenstvom-vzniku-poziaru-Fri, 01 Jul 2022 10:14:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-218-vyhlasenie-casu-so-zvysenym-nebezpecenstvom-vzniku-poziaru-<![CDATA[Dni RZOH 2022]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-210-dni-rzoh-2022Tue, 21 Jun 2022 13:21:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-210-dni-rzoh-2022<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-207-pozvanka-na-zasadnutie-ozTue, 14 Jun 2022 11:19:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-207-pozvanka-na-zasadnutie-oz<![CDATA[Oznámenie - plánované prerušenie distribúcie elektriny]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-201-oznamenie---planovane-prerusenie-distribucie-elektrinyFri, 01 Apr 2022 12:45:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-201-oznamenie---planovane-prerusenie-distribucie-elektriny<![CDATA[Zber elektroodpadu]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-200-zber-elektroodpaduThu, 17 Mar 2022 08:36:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-200-zber-elektroodpadu<![CDATA[Pozvánka na zasadntie OZ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-199-pozvanka-na-zasadntie-ozTue, 15 Mar 2022 12:51:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-199-pozvanka-na-zasadntie-oz<![CDATA[Oznámenie - plánované prerušenie distribúcie elektriny 7 a 8 apríla 2022]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-197-oznamenie---planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-7-a-8-aprila-2022Tue, 15 Mar 2022 11:59:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-197-oznamenie---planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-7-a-8-aprila-2022<![CDATA[Opatrenia a základné poziadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-196-opatrenia-a-zakladne-poziadavky-na-zabezpecenie-ochrany-lesov-pred-poziarmi-Tue, 15 Mar 2022 11:50:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-196-opatrenia-a-zakladne-poziadavky-na-zabezpecenie-ochrany-lesov-pred-poziarmi-<![CDATA[Dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-195-docasne-utocisko-statnym-obcanom-ukrajiny-a-ich-rodinnym-prislusnikomMon, 14 Mar 2022 14:33:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-195-docasne-utocisko-statnym-obcanom-ukrajiny-a-ich-rodinnym-prislusnikom<![CDATA[Oznam ku uzávierke Slaneckej, platný od 13.3.2022. ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-194-oznam-ku-uzavierke-slaneckej-platny-od-1332022-Mon, 14 Mar 2022 14:28:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-194-oznam-ku-uzavierke-slaneckej-platny-od-1332022-<![CDATA[Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2026 - Oznámenie o strategickom dokumente]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-193-program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021---2026---oznamenie-o-strategickom-dokumenteWed, 02 Mar 2022 09:25:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-193-program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021---2026---oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[Oznámenie - plánované prerušenie distribúcie elektriny]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-192-oznamenie---planovane-prerusenie-distribucie-elektrinyTue, 01 Mar 2022 09:14:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-192-oznamenie---planovane-prerusenie-distribucie-elektriny<![CDATA[oznámenie - plánované prerušenie distribúcie elektriny ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-189-oznamenie---planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-Mon, 21 Feb 2022 15:03:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-189-oznamenie---planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-<![CDATA[Zber elektroodpadu]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-187-zber-elektroodpaduThu, 13 Jan 2022 12:27:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-187-zber-elektroodpadu<![CDATA[Rozhodnutie ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-186-rozhodnutie-Thu, 16 Dec 2021 14:20:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-186-rozhodnutie-<![CDATA[Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-185-oznamenie-o-zacati-vyvlastnovacieho-konaniaThu, 16 Dec 2021 14:07:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-185-oznamenie-o-zacati-vyvlastnovacieho-konania<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-184-pozvanka-na-zasadnutie-ozWed, 08 Dec 2021 09:51:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-184-pozvanka-na-zasadnutie-oz<![CDATA[Zámer - predaj pozemku]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-183-zamer---predaj-pozemkuTue, 07 Dec 2021 15:06:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-183-zamer---predaj-pozemku<![CDATA[Domáca Karanténa a izolácia ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-180-domaca-karantena-a-izolacia-Tue, 30 Nov 2021 15:24:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-180-domaca-karantena-a-izolacia-<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-175-pozvanka-na-zasadnutie-ozWed, 24 Nov 2021 09:49:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-175-pozvanka-na-zasadnutie-oz<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-170-pozvanka-na-zasadnutie-ozMon, 16 Aug 2021 14:27:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-170-pozvanka-na-zasadnutie-oz<![CDATA[Pripomienkovanie cestovného poriadku ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-169-pripomienkovanie-cestovneho-poriadku-Mon, 16 Aug 2021 11:31:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-169-pripomienkovanie-cestovneho-poriadku-<![CDATA[Stavebné povolenie 78/2021 VH]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-163-stavebne-povolenie-782021-vhWed, 21 Jul 2021 15:51:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-163-stavebne-povolenie-782021-vh<![CDATA[Stavebné povolenie 78/570/2021 VH studňa]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-164-stavebne-povolenie-785702021-vh-studnaWed, 21 Jul 2021 15:51:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-164-stavebne-povolenie-785702021-vh-studna<![CDATA[Stavebné povolenie 77/2021 VH]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-162-stavebne-povolenie-772021-vhTue, 20 Jul 2021 14:22:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-162-stavebne-povolenie-772021-vh<![CDATA[Vyberove konanie na riditeľa MŠ Skároš]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-161-vyberove-konanie-na-riditela-ms-skarosThu, 15 Jul 2021 12:52:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-161-vyberove-konanie-na-riditela-ms-skaros<![CDATA[Výhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-160-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-Wed, 30 Jun 2021 16:52:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-160-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-<![CDATA[Pozvánka na zastupiteľstvo ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-159-pozvanka-na-zastupitelstvo-Mon, 21 Jun 2021 08:54:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-159-pozvanka-na-zastupitelstvo-<![CDATA[Zber Elektroodpadu 21.6.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-158-zber-elektroodpadu-2162021Tue, 15 Jun 2021 13:49:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-158-zber-elektroodpadu-2162021<![CDATA[OZNAM - prerušenie distibúcie eleltriny ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-156-oznam---prerusenie-distibucie-eleltriny-Wed, 02 Jun 2021 13:53:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-156-oznam---prerusenie-distibucie-eleltriny-<![CDATA[Očkovanie psov a mačiek ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-155-ockovanie-psov-a-maciek-Thu, 27 May 2021 09:25:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-155-ockovanie-psov-a-maciek-<![CDATA[TESTOVANIE 08.05.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-154-testovanie--08052021Thu, 06 May 2021 10:09:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-154-testovanie--08052021<![CDATA[TESTOVANIE 01.05.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-153-testovanie--01052021Thu, 29 Apr 2021 12:29:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-153-testovanie--01052021<![CDATA[Testovanie 24.4.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-152-testovanie-2442021Wed, 21 Apr 2021 11:53:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-152-testovanie-2442021<![CDATA[zber odpadu 15,16,17, 4. 2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-151-zber-odpadu-151617-4-2021Mon, 12 Apr 2021 14:04:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-151-zber-odpadu-151617-4-2021<![CDATA[Testovanie 10.04.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-150-testovanie-10042021Wed, 07 Apr 2021 16:58:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-150-testovanie-10042021<![CDATA[testovanie 03.04.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-137-testovanie--03042021Tue, 30 Mar 2021 11:22:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-137-testovanie--03042021<![CDATA[testovanie 03.04.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-136-testovanie--03042021Tue, 30 Mar 2021 11:13:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-136-testovanie--03042021<![CDATA[Testovanie 27.03.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-135-testovanie-27032021Thu, 25 Mar 2021 12:21:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-135-testovanie-27032021<![CDATA[Zber Elektroodpadu 22.3.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-133-zber-elektroodpadu-2232021Wed, 17 Mar 2021 11:00:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-133-zber-elektroodpadu-2232021<![CDATA[TESTOVANIE 20.3.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-132-testovanie--2032021Tue, 16 Mar 2021 14:21:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-132-testovanie--2032021<![CDATA[TESTOVANIE 13.3.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-130-testovanie--1332021Tue, 09 Mar 2021 10:29:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-130-testovanie--1332021<![CDATA[TESTOVANIE 6.3.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-129-testovanie--632021Sat, 06 Mar 2021 15:29:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-129-testovanie--632021<![CDATA[TESTOVANIE 27.2.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-126-testovanie--2722021Wed, 24 Feb 2021 16:19:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-126-testovanie--2722021<![CDATA[TESTOVANIE 20.2.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-125-testovanie--2022021Wed, 17 Feb 2021 16:19:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-125-testovanie--2022021<![CDATA[TESTOVANIE 13.2.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-124-testovanie--1322021Thu, 11 Feb 2021 11:00:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-124-testovanie--1322021<![CDATA[SODB 2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-122-sodb-2021Mon, 08 Feb 2021 11:13:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-122-sodb-2021<![CDATA[TESTOVANIE 6.2.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-121-testovanie--622021Thu, 04 Feb 2021 13:15:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-121-testovanie--622021<![CDATA[ DRUHÉ TESTOVANIE 30.1.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-120--druhe-testovanie-3012021Fri, 29 Jan 2021 08:39:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-120--druhe-testovanie-3012021<![CDATA[TESTOVANIE 23.1.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-119-testovanie-2312021Wed, 20 Jan 2021 16:56:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-119-testovanie-2312021<![CDATA[OBCHÁDZKA SLANECKEJ CESTY 9.-10.1.2021 a 16.-17.1.2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-116-obchadzka-slaneckej-cesty-9-1012021-a-16-1712021Fri, 08 Jan 2021 09:25:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-116-obchadzka-slaneckej-cesty-9-1012021-a-16-1712021<![CDATA[kalendár zvozu odpadu ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-115-kalendar-zvozu-odpadu-Thu, 07 Jan 2021 15:15:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-115-kalendar-zvozu-odpadu-<![CDATA[SODB 2021]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-114-sodb-2021Tue, 22 Dec 2020 09:22:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-114-sodb-2021<![CDATA[Testovanie 21.11.2020]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-113-testovanie-21112020Thu, 19 Nov 2020 09:45:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-113-testovanie-21112020<![CDATA[Testovanie - časový harmonogram ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-110-testovanie----casovy-harmonogram-Thu, 29 Oct 2020 09:48:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-110-testovanie----casovy-harmonogram-<![CDATA[Výzva dobrovoľníkom ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-109-vyzva-dobrovolnikom-Tue, 27 Oct 2020 10:32:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-109-vyzva-dobrovolnikom-<![CDATA[Obmedzenia COVID - 19 ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-108-obmedzenia-covid---19-Mon, 26 Oct 2020 09:00:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-108-obmedzenia-covid---19-<![CDATA[Zber Elektroodpadu]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-107-zber-elektroodpaduFri, 23 Oct 2020 12:37:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-107-zber-elektroodpadu<![CDATA[opatrenie ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-102-opatrenie-Thu, 01 Oct 2020 10:56:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-102-opatrenie-<![CDATA[Tlačová správa ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-101-tlacova-sprava-Thu, 01 Oct 2020 09:42:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-101-tlacova-sprava-<![CDATA[Očkovanie psov a mačiek ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-88-ockovanie-psov-a-maciek-Wed, 01 Jul 2020 09:11:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-88-ockovanie-psov-a-maciek-<![CDATA[Nový cestovný poriadok od 1.7.2020]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-87-novy-cestovny-poriadok-od-172020Mon, 29 Jun 2020 09:50:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-87-novy-cestovny-poriadok-od-172020<![CDATA[Zastavenie prímestskej dopravy ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-79-zastavenie-primestskej-dopravy-Tue, 07 Apr 2020 11:05:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-79-zastavenie-primestskej-dopravy-<![CDATA[mimoriadny cestovný poriadok , ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.4.2020. ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-78-mimoriadny-cestovny-poriadok--ktore-nadobudnu-ucinnost-dnom-142020-Wed, 01 Apr 2020 13:45:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-78-mimoriadny-cestovny-poriadok--ktore-nadobudnu-ucinnost-dnom-142020-<![CDATA[Odbor prevencie kriminality - Seniori]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-77-odbor-prevencie-kriminality---senioriWed, 01 Apr 2020 13:35:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-77-odbor-prevencie-kriminality---seniori<![CDATA[Opatrenie ÚVZ SR o uzatvorení – otvorení maloobch. prevádzok od 30.3.2020]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-76-opatrenie-vz-sr-o-uzatvoreni--otvoreni-maloobch-prevadzok-od-3032020Wed, 01 Apr 2020 13:33:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-76-opatrenie-vz-sr-o-uzatvoreni--otvoreni-maloobch-prevadzok-od-3032020<![CDATA[Prijaté opatrenia]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-75-prijate-opatreniaWed, 25 Mar 2020 15:46:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-75-prijate-opatrenia<![CDATA[Odporučania RVPS Košice - okolie]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-73-odporucania-rvps-kosice---okolieTue, 24 Mar 2020 15:18:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-73-odporucania-rvps-kosice---okolie<![CDATA[Kam patria pouzite ruska - upozornenie]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-72-kam-patria-pouzite-ruska---upozornenieFri, 20 Mar 2020 09:26:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-72-kam-patria-pouzite-ruska---upozornenie<![CDATA[Kam patria pouzite ruska]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-71-kam-patria-pouzite-ruskaFri, 20 Mar 2020 09:19:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-71-kam-patria-pouzite-ruska<![CDATA[10_odpor_an_ke_ste_doma_COVID_19]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-70-10odporankestedomacovid19Thu, 19 Mar 2020 15:01:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-70-10odporankestedomacovid19<![CDATA[Pomoc_sebe_a_druh_m_COVID_19]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-69-pomocsebeadruhmcovid19Thu, 19 Mar 2020 15:00:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-69-pomocsebeadruhmcovid19<![CDATA[čo_robi_ak_ste_chor_COVID_19]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-68-corobiakstechorcovid19Thu, 19 Mar 2020 14:58:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-68-corobiakstechorcovid19<![CDATA[Osoby_s_vy_m_rizikom_ochorenia_COVID_19]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-67-osobysvymrizikomochoreniacovid19Thu, 19 Mar 2020 14:56:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-67-osobysvymrizikomochoreniacovid19<![CDATA[Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-66-rezimove-opatrenie-hhsr-pri-ohrozeni-verejneho-zdraviaMon, 16 Mar 2020 08:59:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-66-rezimove-opatrenie-hhsr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia<![CDATA[Opatrenia Úradu verejného zdravitníctva SR]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-65-opatrenia-radu-verejneho-zdravitnictva-srMon, 16 Mar 2020 08:53:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-65-opatrenia-radu-verejneho-zdravitnictva-sr<![CDATA[Uznesenie vlády č. 114]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-64-uznesenie-vlady-c-114Mon, 16 Mar 2020 08:44:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-64-uznesenie-vlady-c-114<![CDATA[OZNAM - dôležite]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-63-oznam---doleziteWed, 11 Mar 2020 14:50:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-63-oznam---dolezite<![CDATA[ OPATRENIA A ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZABEZPEČENIE OCHRANY LESOV PRED POŽIARMI]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-62--opatrenia-a-zakladne-poziadavky-na-zabezpecenie-ochrany-lesov-pred-poziarmiWed, 11 Mar 2020 12:52:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-62--opatrenia-a-zakladne-poziadavky-na-zabezpecenie-ochrany-lesov-pred-poziarmi<![CDATA[OZNAM - dôležite upozornenie]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-61-oznam---dolezite-upozornenieWed, 11 Mar 2020 10:26:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-61-oznam---dolezite-upozornenie<![CDATA[Opatrenie UPSVaR]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-60-opatrenie-upsvarWed, 11 Mar 2020 10:05:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-60-opatrenie-upsvar<![CDATA[Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-59-verejna-vyhlaskarozhodnutiezakaz-hromadnych-podujatiWed, 11 Mar 2020 09:57:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-59-verejna-vyhlaskarozhodnutiezakaz-hromadnych-podujati<![CDATA[voľne pracovné miesto ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-58-volne-pracovne-miesto-Fri, 31 Jan 2020 14:13:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-58-volne-pracovne-miesto-<![CDATA[ Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 - emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-57-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020---emailova-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-komisie-Tue, 17 Dec 2019 10:43:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-57-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020---emailova-adresa-na-dorucenie-oznamenia-o-delegovani-clena-a-nahradnika-do-okrskovej-komisie-<![CDATA[Voľby do NR SR 2020]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-56-volby-do-nr-sr-2020Wed, 06 Nov 2019 09:25:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-56-volby-do-nr-sr-2020<![CDATA[Darovanie krvi]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-55-darovanie-krviMon, 28 Oct 2019 15:39:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-55-darovanie-krvi<![CDATA[Voľby do NR SR 2020]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-50-volby-do-nr-sr-2020Thu, 24 Oct 2019 08:54:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-50-volby-do-nr-sr-2020<![CDATA[Africký mor ošípaných ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-49-africky-mor-osipanych-Tue, 01 Oct 2019 10:32:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-49-africky-mor-osipanych-<![CDATA[Darovanie krvi]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-46-darovanie-krviTue, 09 Jul 2019 15:14:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-46-darovanie-krvi<![CDATA[Voľby do Európskeho parlamentu 25.5.2019 - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-42-volby-do-europskeho-parlamentu-2552019---informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-volenyFri, 15 Feb 2019 09:34:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-42-volby-do-europskeho-parlamentu-2552019---informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny<![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 - zoznam kandidátov na prezidenta SR]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-39-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019---zoznam-kandidatov-na-prezidenta-srFri, 15 Feb 2019 09:17:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-39-volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019---zoznam-kandidatov-na-prezidenta-sr<![CDATA[Karneval]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-38-karnevalWed, 13 Feb 2019 10:31:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-38-karneval<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR 2019]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-40-zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-prezidenta-sr-2019Tue, 12 Feb 2019 09:26:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-40-zverejnenie-elektronickej-adresy-na-dorucenie-ziadosti-o-vydanie-hlasovacieho-preukazu-pre-volby-prezidenta-sr-2019<![CDATA[informovanosť a publikácia ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-35-informovanost-a-publikacia-Tue, 05 Feb 2019 12:11:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-35-informovanost-a-publikacia-<![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky - informácie pre voliča]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-41-volby-prezidenta-slovenskej-republiky---informacie-pre-volicaThu, 31 Jan 2019 09:29:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-41-volby-prezidenta-slovenskej-republiky---informacie-pre-volica<![CDATA[Seniori, POZOR,,]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-34-seniori-pozorTue, 15 Jan 2019 14:49:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-34-seniori-pozor<![CDATA[Mikuláš]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-33-mikulasWed, 05 Dec 2018 15:15:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-33-mikulas<![CDATA[Výsledký volieb 2018]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-31-vysledky-volieb-2018Mon, 12 Nov 2018 11:17:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-31-vysledky-volieb-2018<![CDATA[Zoznam zaregistovaných kandidátov pre volby starostu obce ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-30-zoznam-zaregistovanych-kandidatov--pre-volby-starostu-obce-Mon, 24 Sep 2018 11:16:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-30-zoznam-zaregistovanych-kandidatov--pre-volby-starostu-obce-<![CDATA[Zoznam zaregistovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-29-zoznam-zaregistovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva-Mon, 24 Sep 2018 11:12:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-29-zoznam-zaregistovanych-kandidatov-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva-<![CDATA[nový článok]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-28-novy-clanokMon, 24 Sep 2018 11:02:46 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-28-novy-clanok<![CDATA[Oznámenie o doručení kandidátne listiny ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-27-oznamenie-o-doruceni-kandidatne-listiny-Thu, 06 Sep 2018 08:51:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-27-oznamenie-o-doruceni-kandidatne-listiny-<![CDATA[Oznámenie voľby ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-26-oznamenie--volby-Thu, 06 Sep 2018 08:49:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-26-oznamenie--volby-<![CDATA[OZNÁMENIE2) o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-25-oznamenie2-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebnych-obvodov--pre-volby-do-organov-samospravy-obci-10-novembra-2018Thu, 09 Aug 2018 12:22:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-25-oznamenie2-o-urceni-poctu-poslancov-a-o-utvoreni-volebnych-obvodov--pre-volby-do-organov-samospravy-obci-10-novembra-2018<![CDATA[OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-24-oznamenie-o-urceni-poctu-obyvatelov-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-10-novembra-2018Thu, 09 Aug 2018 12:03:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-24-oznamenie-o-urceni-poctu-obyvatelov-pre-volby-do-organov-samospravy-obci-10-novembra-2018<![CDATA[Informácie pre voliča]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-23-informacie-pre-volicaFri, 15 Jun 2018 13:08:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-23-informacie-pre-volica<![CDATA[Pozvánka ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-20-pozvanka-Tue, 23 Jan 2018 10:55:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-20-pozvanka-<![CDATA[Vianočný pozdrav]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-19-vianocny-pozdravThu, 21 Dec 2017 09:37:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-19-vianocny-pozdrav<![CDATA[Mikuláš - Sobotu 9. decembra 2017 o 17,00 hod. v kultúrnom dome vo Vyšnej Hutke. ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-16-mikulas-----------------sobotu-9-decembra-2017-o-1700-hod--v-kulturnom-dome-vo-vysnej-hutke-Wed, 06 Dec 2017 12:52:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-16-mikulas-----------------sobotu-9-decembra-2017-o-1700-hod--v-kulturnom-dome-vo-vysnej-hutke-<![CDATA[OPATRENIA Ochrana lesov pred požiarmi 2017]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-14-opatrenia-ochrana-lesov-pred-poziarmi-2017Mon, 27 Mar 2017 16:44:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-14-opatrenia-ochrana-lesov-pred-poziarmi-2017<![CDATA[Oznam pre cestujúcich - obmedzenia z dôvodu uzávery cesty]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-13-oznam-pre-cestujucich---obmedzenia-z-dovodu-uzavery-cestyThu, 03 Nov 2016 16:42:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-13-oznam-pre-cestujucich---obmedzenia-z-dovodu-uzavery-cesty<![CDATA[Pozvánka ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-12-pozvanka-Fri, 10 Jun 2016 16:16:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-12-pozvanka-<![CDATA[Oznam o prerušení distribúcie elektriny]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-11-oznam-o-preruseni-distribucie-elektrinyFri, 20 May 2016 16:42:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-11-oznam-o-preruseni-distribucie-elektriny<![CDATA[Uznesenie 50/2015]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-10-uznesenie-502015Mon, 18 Jan 2016 16:41:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-10-uznesenie-502015<![CDATA[Uznesenie 43/2015]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-9-uznesenie-432015Mon, 04 Jan 2016 16:41:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-9-uznesenie-432015<![CDATA[Oznam - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-8-oznam----informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-volenyWed, 18 Nov 2015 16:41:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-8-oznam----informacia-o-podmienkach-prava-volit-a-prava-byt-voleny<![CDATA[POZVÁNKA DNI OBCE ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-7-pozvanka-dni-obce-Thu, 02 Jul 2015 16:40:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-7-pozvanka-dni-obce-<![CDATA[Obchodná verejná súťaž ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-6-obchodna-verejna-sutaz-Tue, 30 Jun 2015 16:40:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-6-obchodna-verejna-sutaz-<![CDATA[Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním v k. ú. Vyšná Hutka]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-5-obnova-katastralneho-operatu-novym-mapovanim-v-k-u-vysna-hutkaFri, 12 Jun 2015 16:40:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-5-obnova-katastralneho-operatu-novym-mapovanim-v-k-u-vysna-hutka<![CDATA[Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyšná Hutka ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-4-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-vysna-hutka-Mon, 11 May 2015 16:40:00 +0200http://www.vysnahutka.sk//--23-4-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-vysna-hutka-<![CDATA[Uznesenie 8 /2015 ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-3-uznesenie-8-2015-Fri, 13 Mar 2015 16:39:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-3-uznesenie-8-2015-<![CDATA[Oznam ]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-2-oznam-Mon, 16 Feb 2015 16:39:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-2-oznam-<![CDATA[Vyhlásenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce]]>http://www.vysnahutka.sk//--23-1-vyhlasenie-vysledkov-volieb-do-organov-samospravy-obceWed, 19 Nov 2014 15:14:00 +0100http://www.vysnahutka.sk//--23-1-vyhlasenie-vysledkov-volieb-do-organov-samospravy-obce