•  

Kalendár zvozu odpadu

Dokumenty

VZN

 • PHSR Vyšná Hutka
  17.03.2021 | 1117.42 kb
 • VZN 1/2020 o popatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  07.12.2020 | 440.85 kb
 • Komunitný plán obce Vyšná Hutka
  29.06.2020 | 950.09 kb
 • VZN 1/2011
  povodňový plán aktualizovaný
  23.05.2019 | 1570.61 kb
 • VZN 8/2012
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Vyšná Hutka
  14.05.2017 | 59.5 kb
 • VZN 7/2012
  o miestnom poplatku za komunálne odpady obce Vyšná Hutka
  14.05.2017 | 46.5 kb
 • VZN 6/2012
  o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje obce Vyšná Hutka
  14.05.2017 | 32 kb
 • VZN 5/2012
  o miestnej dani za predajné automaty obce Vyšná Hutka
  14.05.2017 | 30 kb
 • VZN 4/2012
  o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva obce Vyšná Hutka
  14.05.2017 | 41 kb
 • VZN 3/2012
  o miestnej dani za psa obce Vyšná Hutka
  14.05.2017 | 34 kb
 • VZN 2/2012
  o miestnej dani z nehnuteľnosti obce Vyšná Hutka
  14.05.2017 | 47.5 kb
 • VZN 3/2011
  o úhradách za služby poskytované obcou Vyšná Hutka
  14.05.2017 | 96.5 kb
 • VZN 1/2011
  povodňový plán obce Vyšná Hutka
  14.05.2017 | 541 kb
 • VZN 1/2010
  o poskytnutí dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu obce
  14.05.2017 | 77.5 kb
 • VZN 1/2009
  o miestných daniach a miestnom poplatku
  14.05.2017 | 126.5 kb

Rozpočet obce

Tlačivá na stiahnutie

Smernice

  Výročné správy

  Záverečné účty

  Zápisnice

   Uznesenia

   Úradné hodiny

   Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
   Utorok: nestránkový deň
   Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
   Štvrtok: nestránkový deň
   Piatok: 08:00 - 12:00

   Fotogaléria

   Kalendár