•  

Kalendár zvozu odpadu

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
zabezpečenie poskytnutia jedálných kuponov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: UP Slovensko
0.00 €
výsadba zelene a oplotenie v obci Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenska agentura životného prostredia
0.00 €
zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
345.24 €
vodovodna sieť SO05 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Zateplenie a obnova Obecného úradu s kultúrnym domom Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Environmentalný fond
190000.00 €
Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Rapal s.r.o.
49999.89 €
vykonanie auditu 2020 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
500.00 €
predaj pozemku Odb.: Martin Ščambora
Dod.: Obec Vyšná Hutka
1992.00 €
dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s
18326.04 €
zber použitého šatstva Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Maroš Lesičko MMPR, s.r.o.
0.00 €
Vysadba zelene a oplotenie v obci Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: GB STAV KOŠICE s.r.o.
6907.68 €
prenájom plynárenskeho zariadenia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
62.70 €
Zmluva o dielo "Zateplenie a obnova Obecného úradu s kultúrnym domom Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: GB STAV KOŠICE s.r.o.
203040.00 €
poistenie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kooperativa poisťovňa a.s.
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadami z obalov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
doprava 2020 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
zber použitého šatstva Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: MMPR, s.r.o.
0.00 €
podpora vytvárania pracovných miest Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
4696.20 €
dodatok Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
0.00 €
zber odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
0.00 €
odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
0.00 €
Multifunkčné ihrisko 18x33 v obci Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
95211.96 €
Zmena v reálizácií zákazky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PŠP s.r.o.
0.00 €
klimatizačné zariadenia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Rdoslav Kozák
11365.20 €
Zmena v reálizácií zákazky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PŠP s.r.o.
0.00 €
Zmena v reálizácií zákazky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PŠP s.r.o.
0.00 €
oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: STRABAG s.r.o
20501.17 €
zabezpečenie podkladov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
audit účtovnej závierky 2019 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
500.00 €
Odborné činnosti vo výstavbe pre stavebné dielo BPZI v obci Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: INPRO POPRAD, s.r.o
3888.00 €
Autorizovaný technik BOZP Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vincent Takáč
200.00 €
Plnenie úloh o ochrane pred požiarmi , Technik PO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vincent Takáč
200.00 €
zabezpečenie výkonu manších obecných služieb Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
nájom pozemkov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Agro Polianka, s.r.o.
0.00 €
dotácia CVČ 2019 Odb.: MESTO KOŠICE
Dod.: Obec Vyšná Hutka
240.00 €
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: PŠP s.r.o.
221643.65 €
zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
dotácia CVČ 2019 Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dod.: Obec Vyšná Hutka
270.00 €
dotácia CVČ 2019 Odb.: Jazero n.o.
Dod.: Obec Vyšná Hutka
30.00 €
audit 2018 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
500.00 €
dotácia CVČ 2019 Odb.: Spojená škola sv. Košických mučeníkov
Dod.: Obec Vyšná Hutka
60.00 €
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: EuroTRADING s.r.o
0.00 €
zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Reštart- príležitosť pre dlhodobo nezamestaných Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
558.72 €
zabezpečenie vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
638.52 €
Reštart- príležitosť pre dlhodobo nezamestaných Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
525.24 €
z mluva o poskytnutí podpory Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenska agentura životného prostredia
5000.00 €
Reitalizácia chodníkov na cintoríne v obci Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TRANSTAV - Tomáš Brestovič
8405.16 €
zabezpečenie vykonávania dobrovoľnickej skužby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
dotácia CVČ Odb.: Jazero n.o.
Dod.: Obec Vyšná Hutka
60.00 €
dotácia CVČ Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dod.: Obec Vyšná Hutka
150.00 €
dotácia CVČ Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dod.: Obec Vyšná Hutka
60.00 €
zabezpečenie združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia miestného rozhlasu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: MK hlas s.r.o
0.00 €
pripojenie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Vychodoslovenska energetika a.s
0.00 €
Blankozmenka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka , a.s
30189.36 €
zabezpečenie vykonávania manších obecných služieb Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
vyhotovenie žiadosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Združenie VIDIEK
0.00 €
Audit 2017 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Žigmund SZATHMÁRY
500.00 €
ZHOTOVENIE MULTOFUNKčNéHO IHRISKA Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: NOVICOM s.r.o.
149958.98 €
pevná linka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovak Telecom, a.s
0.00 €
kúpa spoluvlastnického podielu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: EX CREDIT, a.s
30189.36 €
doprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
zabezpečenie vykonávania manších obecných služieb Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Zateplenie a obnova Obecného úradu s kultúrnym domom vo Vyšnej Hutke Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Doming spol. s.r.o
184760.86 €
dotácia na CVČ Odb.: Jazero n.o.
Dod.: Obec Vyšná Hutka
90.00 €
dotácia na CVČ Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dod.: Obec Vyšná Hutka
60.00 €
webstránka, doména Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: wbx, s.r.o
468.00 €
WinCITY Registratúra Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
pripojenie k informačnému systému Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: DEUS
0.00 €
Preprava eurobus Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
organizovanie aktivacnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Kosit a.s
0.00 €
podpora environmentálneho fondu formou dotácie v rámci podpory obnovy dediny Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenska agentura životného prostredia
0.00 €
mand. zmluva na zabez. služieb v oblasti verejn. obstarávania Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
0.00 €
zmluva o činnosti prac. zdravot. služby pre kateg. rizika 1 a 2 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
0.00 €
zámenná pozemkov Odb.: Hybben Martin
Dod.: Obec Vyšná Hutka
0.00 €
zmluva o poskyt. služ. technika pož. ochrany a technika bezpeč. a ochrany zdravia pri práci Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
0.00 €
úprava o odvodnenie cesty v obci V. Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: IDOS, spol. s r. o.
15154.64 €
poskyt. finanč. dotácie z rozpočtu obce V. Hutka na r.2016 Odb.: MESTO KOŠICE
Dod.: Obec Vyšná Hutka
0.00 €
zmluva o zabez. systemu združ. nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
zmluva o posk. fin. dotácie z rozp. V. Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Jazero n.o.
0.00 €
finanč. dotácia Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Rímskokatolícka cirkrv, arcibiskupstvo Košice
0.00 €
audit Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Žigmund SZATHMÁRY
0.00 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA BOROLO
950.00 €
Doplnkové dôchodkové poistenie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s, a.s
0.00 €
zabezpečenie VO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
350.00 €
Stravné listky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
2099.00 €
Zber a preprava elektroodpadu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: H+EKO
0.00 €
Pripojenie k informačnému systému Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: DEUS
0.00 €
výkon spraávy vodovodu Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Dod.: Obec Vyšná Hutka
0.00 €
Výpožička hasičskej supravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenska republika - Ministerstvo vnútra
0.00 €
Kupna zmluva Odb.: Hricová Veronika
Dod.: Obec Vyšná Hutka
7920.00 €
Zámenná zmluva Odb.: Hybben Martin
Dod.: Obec Vyšná Hutka
0.00 €
Kupna zmluva Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Gedra Štefan
22521.00 €
Dotácia na kostol Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dod.: Obec Vyšná Hutka
500.00 €
dodatok o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
úprava práv a povinn. účastníkov dohody pri zabezpeč. a výkone menších obec. služieb pre obec Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
zmluva o zabezpeč. systému združ.nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
zabezpeč. nakladania s použitými batériami a akumulátormi Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: AKU-TRANS spol. s r.o.
0.00 €
podpora z environmentálného fondu - vstup do ocú Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Environmentalný fond
5000.00 €
Zmena na základe dohody Odb.: Mgr. Michal Obšatník
Dod.: Obec Vyšná Hutka
0.00 €
Kupa pozemku Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Doc. Ing. Dušan Neštrák
14944.00 €
zámenná nehnuteľností Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: František Nosáľ
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Daniela Komendátová
2450.00 €
zmluva o poskyt. pohreb. služieb Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Bc. Peter Mačanga - OMEGA
0.00 €
nájomná zmluva nehnuteľ. Odb.: Agro Polianka, s. r. o.
Dod.: Obec Vyšná Hutka
0.00 €
uzat. kúpnej zmluvy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: VAŠA Slovensko
0.00 €
zabez. dobrovoľ. služieb Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
zabez. aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
dotácia CVČ Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dod.: Obec Vyšná Hutka
150.00 €
audit ya rok 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
dotácia CVČ Odb.: MESTO KOŠICE
Dod.: Obec Vyšná Hutka
120.00 €
dotácia CVČ Odb.: OZ LIBA ACADEMY 11
Dod.: Obec Vyšná Hutka
90.00 €
dotácia CVČ Odb.: Jazero n.o.
Dod.: Obec Vyšná Hutka
90.00 €
výkon správy maketku obce Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Predaj pozemku 248/21 Odb.: Miroslav Gašpar a Helena Gašparová
Dod.: Obec Vyšná Hutka
7680.00 €
Prenájom pozemkov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: AGRO -Junior, s.r.o
60.13 €
poskytovanie PZS Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
20.00 €
zmluva o poskytnutí daru Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TAYLOR - WHARTON SLOVAKIA s. r. o.
2040.00 €
vykonavania aktivačnej činnosti 2015 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
vykonavania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
vykonavania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
zabezpečenie VO Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
1560.00 €
osadenie kamerového systému v obci Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: ALARMTEL SK, s.r.o.
5005.63 €
preprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
organizovanie pracovnej činnosti občanov v hmotnej nôdzi Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Prevencia kriminality- Zvýšenie bezpečnosti v obci Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ministerstvo vnútra SR- okresný úrad Košice
4000.00 €
verejné priestranststvo v obci Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
21627.50 €
vykonavania aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Vykonávanie dobrovoľnickej služby Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
dohoda o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
externý manažment verejné priestarnstvo v obci Vysná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Krajskaroyvojova agentura košického kraja
1700.00 €
Verejné priestranstvo v obci Vyšní Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Darien, s.r.o.
19927.50 €
audit učtovnej závierky 2014 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
darovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPK, s.r.o
0.00 €
revitalizácia cintorína Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Slovenska agentura životného prostredia
5000.00 €
vodovod SO 05 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Environmentalný fond
130000.00 €
Vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
dotácia na CVČ Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dod.: Obec Vyšná Hutka
240.00 €
Zmluva o dielo - revitalizácia vetejného priestranstva Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: AGRO -Junior, s.r.o
5267.38 €
zabezpečenie vetejného obstarávania Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Oľga Onderíkova Mikuliková - MKBstav
120.00 €
dotácia na CVČ Odb.: Jazero n.o.
Dod.: Obec Vyšná Hutka
60.00 €
napojenie ocú na vodovod Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
aktuálizácia programov Topset Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Finančný dar Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TAYLOR - WHARTON SLOVAKIA s. r. o.
2040.00 €
postúpenie práv investrora Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Zabezpečenie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Úrad práce, soc. vecí a rodiny
0.00 €
Financovanie CVČ z rozpočtu obce Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dod.: Obec Vyšná Hutka
0.00 €
Autobusová preprava Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
dotácia na žiaka v centre voľného času Odb.: MESTO KOŠICE
Dod.: Obec Vyšná Hutka
100.00 €
zabezpečenie činosto na ochranu pred požiarmi a na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: LIVONEC, s.r.o
84.00 €
Zmena frakcie Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
158.40 €
Vysokopecná troska Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
158.40 €
dotácia na žiaka v centre voľného času Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dod.: Obec Vyšná Hutka
50.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
umelé kamenivo Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
132.00 €
dotácia na žiaka v centre voľného času Odb.: Jazero n.o.
Dod.: Obec Vyšná Hutka
50.00 €
Aktuálizácia programov Pokladňa Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
67.83 €
ročný licenčný poplatok Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
zmluva o preprave Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
Vysokopecná troska Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: U.S.Steel Košice, s.r.o
0.00 €
audit účtovnej závierky zostavenej za rok 2012 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Žigmund SZATHMÁRY
450.00 €
využívanie elektronických služieb prostredníctvom použivateľského konta Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
0.00 €
zber elekroodpadu Odb.: H+EKO, spol s r. o.
Dod.: Obec Vyšná Hutka
0.00 €
vytvorenie webovej stránky obce podľa predlohy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: webex media, s.r.o
0.00 €
vytvorenie webstránky Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: webex media, s.r.o
120.00 €
podpora činnosti Obecného úradu Vyšná Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TAYLOR - WHARTON SLOVAKIA s. r. o.
2040.00 €
zmluva o preprave Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
poskytovanie služieb pri sociálnom a hospodárskom rozovji obce Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
0.00 €
predmetom je úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán pri realizácií projetku Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: EuroKONZULT Slovakia
0.00 €
služby súvisiace s vykonávaním pravidelnej dopravy Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: eurobus, a.s.
0.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Krajský úrad životného prostredia Košice
0.00 €
audit účtovnej závierky k 31.12.2011 Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Ing. Žigmund SZATHMÁRY
0.00 €
výkon správy majetku obce - vodovod Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Dod.: Obec Vyšná Hutka
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: SPP
0.00 €
zmluva o poskytnutí daru na podporu činnosti obce Vyšna Hutka Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: TAYLOR - WHARTON SLOVAKIA s. r. o.
2040.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Obec Vyšná Hutka
Dod.: Krajský úrad životného prostredia Košice
29877.00 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
  Utorok: nestránkový deň
  Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár