•  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Oznámenie o doručovaní písomnosti

 07.02.2023

Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Košice – okolie

 OZNÁMENIE O DORUČOVANÍ PÍSOMNOSTI

Obec vyšná Hutka oznamuje, že sa doručuje písomnosť:

Adresát písomnosti: Peter Vereš , naposledy bytom Vyšná Hutka

Presné označenie písomnosti: Platobný rozkaz sp. zn.10Csp/136/2022-22 z 25.apríla 2022

Miesto prevzatia písomnosti: Obec Vyšná Hutka , Vyšná Hutka 165, 040 18  

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote do 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade  v úradných hodinách.

Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na webovej stránke Obce Vyšná Hutka .

Vyvesené 7.2.2023 

                                                                                                     Mgr. Agáta Nosáľová

                                                                                                          Starostka obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár