•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

TESTOVANIE 23.1.2021

 20.01.2021

Celoplošné testovanie na ochorenie Covid-19, prebehne v sobotu  23. Januára 2021  v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Odberové miesto: Kultúrna sála Vyšná Hutka

Prosíme obyvateľov obce, aby dodržali priložený časový harmonogram

Zároveň Vám oznamujeme, že uprednostňovaní budú obyvatelia našej obce s trvalým pobytom v zmysle stanoveného harmonogramu.

Časový harmonogram, podľa čísla domov

Sobota:  23.01.2021

Pracovníci  na zabezpečenie chodu testovania  7,00 – 8,00 hod.

Súpisné číslo :  od  1.   do 22.       v čase od    8,00  –  9,00 hod.

Súpisné číslo :  od  23. do 46.       v čase od    9,00  – 10,00 hod.

Súpisné číslo :  od  47. do 71.       v čase od   10,00 – 11,00 hod.

Súpisné číslo :  od  72. do 92.       v čase od   11,00 – 12,00 hod. 

posledný odber  pred obedňajšou prestávkou 11,45 hod.

PRESTÁVKA (občerstvenie a dezinfekcia)   12,00 – 13,00 hod.

Súpisné číslo : od   93. do 105.       v čase od   13,00 –  14,00 hod.

Súpisné číslo : od 106. do 119.       v čase od   14,00 –  15,00 hod.

Súpisné číslo : od 120. do 141.       v čase od   15,00  – 16,00 hod.

Súpisné číslo : od 143. do 216.       v čase od   16,00  – 17,00 hod.

posledný odber  pred prestávkou 16,45 hod.

PRESTÁVKA (občerstvenie a dezinfekcia) 17,00 – 17,30 hod.

Súpisné číslo :  od 217.   do  543.     v čase od   17,30  – 20,00 hod.

Aj Vašou disciplínou prispejete k bezproblémovému priebehu testovania.

Ďakujeme Vám.

Mgr. Agáta Nosáľová, starostka obce

VSD UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenie stromov
17 / 01 / 2023

VSD UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenie stromov

VSD U P O Z O R N E N I E Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár