•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka

 23.01.2018

Obec Vyšná Hutka 04018, okres Košice- okolie

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke, ktoré sa uskutočni                     dňa 25.01.2018 t. j. vo štvrtok 18:00 hod na obecnom úrade vo Vyšnej Hutke.

PROGRAM :

  1. Otvorenie zasadnutia 

  1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

  1. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2018 – 2020

  1. Rozpočet obce Vyšná Hutka 2018-2020

  1. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017

  1. Predloženie projektu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vyšná Hutka“ a prijatie

  1. schválenia predloženia žiadosti o finančný grand ŽoNFP

  1. Diskusia

  1. Záver

Mgr. Agáta Nosáľová

    starostka obce  

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár