•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke

 16.09.2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva

vo Vyšnej Hutka

Obec - Mesto - Mestská časť1)  Vyšná Hutka  uverejňuje  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Lukáš Janočko, 20r., študent, nezávislý kandidát

2. Slávka Janočková, Ing., 50r., vedúca oddelenia financovania, Starostovia a nezávislí   

    kandidáti

3. Miroslav Nosáľ, 58r., administratívny pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Jana Stoľárová, 40r., krajčírka, Slovenská národná strana

5 .Eva Šemnická, 57r., chyžná , Starostovia a nezávislí kandidáti

6. Kvetoslava Šimová, 45r., predavačka, SMER- sociálna demokracia

7. Michal Takáč, 25r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát

8. Jakub Timko, Bc., 24r., vedúci predaja, Starostovia a nezávislí kandidáti

9. Veronika Töröková, Mgr., 36r., učiteľka, SMER- sociálna demokracia

10. Igor Tyč, 59r., technik,  Slovenská národná strana

11. Štefan Ulik, 45r., žeriavnik, Kresťanskodemokratické hnutie

12. František Vojtko, 46r., vedúci lesného obvodu , SMER- sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí ......5....... poslancov.
.

VSD UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenie stromov
17 / 01 / 2023

VSD UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci okliesnenia a odstránenie stromov

VSD U P O Z O R N E N I E Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV v ochrannom pásme vysokonapäťových vedení a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie prípadne odstránenie. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú distribúciu elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár