•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

 21.11.2022

Obec Vyšná Hutka 04018, okres Košice- okolie

Pozvánka

V zmysle §-u 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke, ktoré sa uskutočni dňa 23.11.2022 t. j. v stredu o 17:00 hod na obecnom úrade vo Vyšnej Hutke.

PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA:

1.   Úvodné náležitosti:

       a) otvorenie zasadnutia,

       b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

       c) oznámenie výsledkov voľby starostky a volieb do zastupiteľstva a   

          odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostky a poslancom    

          novozvoleného zastupiteľstva,

      d) zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insígnií a prevzatie

          vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenej starostky.

      e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,

      f) vystúpenie starostky.

2.   Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.

3.   Oznámenie starostky o poverení poslanca zastupovaním

4.   Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.

5.   Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane

      verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení

      neskorších predpisov a voľba jej členov.

6.   Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť                           

      zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom

      zriadení.

7.   Určenie platu starostky

8.   Záver.

                                                                            

                   

Mgr. Agáta Nosáľová

     starostka obce  


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár