•  

Kalendár zvozu odpadu

Aktuality

Zoznam zaregistovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva

 24.09.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného -1) zastupiteľstva

vo Vyšnej Hutke

Obec - 1) ...............................Vyšná Hutka .................................... uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

  1. Slavomír Janočko, 44r., zmenový majster U.S.Steel, SMER- sociálna demokracia
  2. Slávka Janočková, Ing., 46r., ekonómka, Kresťanskodemokratické hnutie
  3. Miroslav Nosáľ, 54r., administratívny pracovník, Kresťanskodemokratické hnutie
  4. Vincent Szilágyi, 46r.,zámočník, Kresťanskodemokratické hnutie
  5. Eva Šemnická, 53r., pracovník práčovne, SMER- sociálna demokracia
  6. Veronika Töröková, 32r. učiteľka, NAJ- Nezávislosť a Jednota
  7. Jana Zambová, 35r.,invalidná dôchodkyňa, Slovenská národná strana

.

Vo volebnom obvode sa volí .....5........ poslancov.
.

V

Vyšná Hutka

Dátum:

20.09.2018

podpis

odtlačok pečiatky obce1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).

2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár