SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na zasadnutie OZ

 10.10.2023

Obec Vyšná Hutka 04018, okres Košice- okolie

 

 

 

 

 

 

 

                                   Pozvánka

V zmysle §-u 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam  zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Vyšnej Hutke, ktoré sa uskutočni dňa 13.10. 2023 t. j. v piatok o 18:00 hod na obecnom úrade vo Vyšnej Hutke.

 

 

 

 

 

       PROGRAM :

 

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Schválenie programu
 5. Rozpočtové opatrenia č. 4
 6. VZN č.1  2023    školsky obvod_2023
 7. VZN č.2  2023  Spadovosť  MŠ 2023
 8. Príprava posedenia s dôchodcami
 9. Prerokovanie žiadosti pani Baltesovej
 10. Rôzne         
 11. Diskusia
 12. Záver

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

                                                                                                

Mgr. Agáta Nosáľová

     starostka obce  

 


  Zoznam aktualít: